Kies uw taal
Choisissez votre langue
Français
Nederlands


Nos carrosseries belges, modernes et renommées ont pris l'initiative de fonder ce groupement unique. Implantés dans toutes les régions de la Belgique, nous offrons à nos clients un réseau étendu de réparateurs en carrosserie. La flexibilité, des méthodes de travail innovantes, ainsi qu'une approche commune sont nos atouts principaux.Elf vooruitstrevende, gerenommeerde Belgische carrosseriebedrijven namen het initiatief tot oprichting van dit unieke samenwerkingsverband. Gelegen in alle regio's van België kunnen wij u op dit ogenblik een uitgebreid netwerk van 26 koetswerkherstellers bieden. Openheid van geest, innovatieve werkmethodes en een gezamenlijke aanpak zijn onze voornaamste troeven.

Avenue Jules Bordetlaan, 166 - 1140 Bruxelles - Brussel (Evere)
TEL : 02/701.93.20 - FAX : 02/701.93.29